Det digitala är en naturlig del av framtiden, och smart specialisering.

De digitala möjligheterna vet vi alla. På vilket sätt är mer för varje organisation och ort att utkristallisera. Alla har egna förutsättningar. I Ulrika finns snabb internet. Ett flertal har redan fiber. Andra väntar fortfarande och får förlita sig på mobildata, där är det i alla fall erbjuds gott om datamängd i de olika abbonemangen.

Ett sätt att bo och arbeta från landsbygd är inom programmering och IT. Det behövs till det mesta, inte minst när olika aspekter av effektivisering ska utvecklas. Som artificiell intelligens (AI). Antingen har man själv programmeringskunskaper och kan då sitta på landsbygden och arbeta mot övriga Sverige och världen. Om man behöver programmering för sin verksamhet så kan andra sitta ute i världen och hjälpa oss. Då är det mer fråga om etablera kanaler för samarbete och länka kompetensbehov.

I Ulrikaringen har vi en satsning mot att utveckla programmering och artificiell intelligens. Liten skala, men allt börjar med något. Det viktiga är att komma igång. Det började med en introduktionspresentation av Robert Pilemalm. I somras initierade Alminica en samarbetsöverenskommelse med Sangrah Innovation i Indien, där de lär ut programmering till den yngre generationen. Under 2022 kommer samarbetet utvecklas till samla kompetens kring programmering och artificell intelligens. I Stenåkra Business and Competence Center bygga nu ett AI-labb upp av Institute of Advanced Materials.

Digitalisering innebär möjligheter. Men det är människor som får saker att hända. Vi kommer utveckla aktiviteter från de som engagerar sig samt berättar vilka idéer och behov de har. På så sätt rör vi oss framåt. Tillsammans.

I EU finns satsningar mot regional utveckling. Programmet kallas smart specialisering. Varje region ska hitta styrkor inom regionen, och satsa lite extra på dem. Det är dock väldigt brett och svårt att komma igång praktiskt. Därför finns nu i EU tankar kring place based innovation (platsbaserad innovation). Utgå från det som finns och få det att växa. I Ulrikaringens ekosystem försöker vi linjera våra egna behov med dessa specialiseringstankar. Över tid kommer det innebära mer styrka över lång tid eftersom våra aktiviteter sammanfaller med regional utveckling på ett naturligt sätt.

Läs mer om programmeringsbehovet i Corren (27 dec). Ulrikaringens aktiviteter blir en liten men kompletterande del av helheten. Alla gör vi så gott vi kan.