Kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte för att öka förutsättningar för jämställt företagande

Jordbruksverket har en utlysning kring detta (länk). Framtida möjligheter handlar om att dela kunskap, diskutera och gemensamt komma fram till nya spår. Inte minst är jämställt företagande ett område som kan ge nya möjligheter. Jordbruksverket har en rapport från 2020 ”Skörda lika”.
I den anges bland annat:
En jämställd sektor är mer lönsam, konkurrenskraftig, och innovativ. Den gröna näringen domineras idag av män. Aktörer bör samlas kring en gemensam bild för identifiera problem och deras lösningar. Nya vägar skapas av att attrahera nya människor till lantbruket (kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund). Traditionellt kanske man gör mer själv idag, men delade resurser och arbetare är ett sätt att effektivisera.

Säkert någon som tänkt runt detta. Hör av er som vill diskutera mer och sikta på göra en ansökan i denna utlysning eller kommande finansieringsmöjligheter för landsbygdens utveckling.