Vattenbruk på land

Vattenbruk kommer i ökad utsträckning att bedrivas på land. Det kräver utveckling av nya odlingsmetoder och teknik. Nu finns det en testbädd för storskaligt landbaserat vattenbruk som ska bidra till ett smart, hållbart och cirkulärt vattenbruk.

Läs mer här.

Sedan tidigare har vi initierat möjlig ny samverkan kring industriell hampa. En aktör i Lettland är den drivande kraften. Hampa använder mindre vatten än skog och växer fem gånger snabbare. Det finns olika sorter som passar bättre för när det är mer vatten eller mindre vatten (torka). Det finns ett stort antal fördelar, och till och med en hemsida från Europeiska Kommissionen hur industriell hampa kan bidra till Europas mål The Green Deal. Läs här.

I dagarna diskuterade vi möjligheter kring naturliga byggmaterial som hampa, lera, och skog. I slutänden måste vi kombinera på olika sätt. Ett förslag utformas nu för nätverk kring detta.