Fortsatt satsning kring artificiell intelligens

Torsdagen den 17 juni gav Robert Pilemalm en introduktion via onlineverktyget Zoom kring temat ”Grunderna i Artificiell intelligens”. Syftet var att introducera artificiell intelligens genom att gå igenom dess grunder på ett enkelt och begripligt sätt för att skapa en diskussion om vad som sker. I nästa steg ska detta inspirera till mer aktivitet inom digitalisering (exempelvis artificiell intelligens, robotik, maskininlärning och digital tvilling). Alla behöver inte kunna tekniken själva, utan det går att samarbeta på olika sätt och skapa nya affärskoncept genom att känna till vad som händer i utvecklingen. Det kan det leda till mer affärsverksamhet på landsbygden.

Drygt 10 personer deltog, och det skapades utbyte, diskussion och nya tankar. Presentationen sändes från Stenåkra Business and Competence Centre (SBCC). Efter presentationen hade Robert och teamet vid SBCC utbyte om de kommande satsningarna på AI vid SBCC, och hur det lokala kan koppla till det internationella. Robert kommer fortsätta samarbeta med teamet vid SBCC kring AI.

Presentationen finns på Youtube. En länk till webbinariet finns här.