Projekt

Kompetensringen

Kontakt: Mikael Syväjärvi

Vi matchar individers erfarenheter mot idéer som finns i innovationsekosystemet. Besök gärna vår sida på Linkedin.

Saknar du din plats i arbetslivet och känner att din erfarenhet matchar något av våra områden? Kontakta oss.

Digitalisering landsbygd

Kontakt: Mikael Syväjärvi

Det skapas initiativ kring digitalisering och internationella möjligheter. Vi kan ha lösningar i Sverige som kan matchas mot behov och problem i andra länder, exempelvis Afrika och Asien. Hur du en idé, tanke eller annat om detta? Kontakta oss så lyfter vi ämnet och kanske med tiden bygger upp till projekt.

Just nu pågår en förstudie där man söker personer som har idéer kring internationalisering. Har ni en idé som kanske passar internationellt, men har inte globala kontakter? Något som skulle kunna lösa ett problem som ni funderat på? Man behöver inte ha ett färdigt koncept, vi diskuterar tillsammans och skapar kontakt mot behov i andra länder. Svensk teknik kan lösa problem, men ofta har man ingen länk mellan problem och lösning.

Ring Mikael Syväjärvi på 0763-191305 eller maila info@ulrikaringen.se

Förstudien har stöd från Leader Folkungaland. Målet är att samla underlag till en större projektansökan.

I Ulrika finns ett internationellt nätverk. Det uppstod en unik möjlighet för Ulrika landsbygd när Stenåkra Business and Competence Centre etablerades i Ulrika. Ingen annan landsbygdsort i Sverige har en liknande aktör. Vi erhåller ett internationellt nätverk med tiotusentals medlemmar. Samtidigt öppnar digitaliseringen för effektiva globala utbyten för att komma till faktisk affär. Ulrika kan bli en modell för landsbygdstillväxt genom samverkan och digitaliseringens möjligheter.

Under 2019 förvärvades Stenåkra Värdshus i Ulrika och byggs om till ett internationellt center kring internationella affärs- och forskningsfrågor (Stenåkra Business and Competence Centre). Verksamheten är inom forsknings- och innovationsstöd genom digitaliseringens möjligheter. Centret har ett enormt internationellt nätverk genom sin ideella förening som har 60000 medlemmar från 130 länder. Tanken med förstudien är att koppla nätverk mot idéer från personer i Ulrika landsbygd.

Ulrika är en ort med runt 400 invånare. Under många år har lokala krafter verkat för att driva vidare Ulrika landsbygds aktiviteter. En ideell förening för butiken, post, byggentreprenörer, företagsförening, etc. Den internationella möjligheten är ytterligare ett sätt att verka för orten och landsbygden. Det kan med rätt stöd till och med skapa tillväxt. Ulrikamodellen.