Sidoevent vid FNs Water Conference 2023

Nyligen bildades People World Commission on Drought and Flood. Huvudsäte är i Ulrika. Detta utvecklades som följd av samverkan med Dr. Rajendra Singh – Waterman of India – som besökte Ulrika sommaren 2022. Han fick Stockholm Water Prize 2015 för sitt innovativa arbete med regnvatten som förstärker vattensäkerheten på Indiens landsbygd, och för sina gedigna insatser för att förbättra levnadsförhållandena för utsatta människor. Läs mer här.

Vid besöket uppstod god matchning med det internationella nätverk som finns genom International Association of Advanced Materials (IAAM) som har 83000 medlemmar från 139 länder. Då kan insatser för vattensäkerhet nå än större global höjd.

Vid FNs vattenkonferens så genomförde kommissionen och IAAM ett sidoevent som ackrediterades av FNs konferens. Cirka 1600 ansökte om att bli del av konferensen, varav cirka 50 beviljades. Ett bra erkännande av Ulrikas innovationsekosystem där vi arbetar med lokala frågor och global relevans.