Platsbaserad innovation

Allt ska passa i olika sammanhang. Vad de nu än må vara.

Tillväxt av landsbygd och region är en mångfacetterad fråga. Jag (Mikael) har medverkat i olika sammanhang. Nyttiggörande från forskning i nationella sammanhang, nationella strategiska innovationsprogram, regionala tillväxtsstrategier, smart specialisering, etc.

Jag fick även möjligheten att hjälpa till när remissmaterialet för lokal utvecklingsstrategi 2023-2027 utarbetades för Leader Folkungland. Jag gjorde en analys av enkät som fanns ute april/maj inför remissarbetet. Den intresserade kan ta del av analysen nedan.

En nyckelpunkt är att skapa mötesplatser. Folk får tillfälle att utbyta information och tankar.

I Europa införlivas smart specialisering för regioner. Det är Europeiska Kommissionen som driver smart specialisering sedan 2013. Smart specialisering handlar om att ta tillvara på entreprenörsprocesser för att skapa mervärde. Tanken är att regioner ska hitta sina styrkeområden och fokusera lite extra på dessa. Det skapar då ekonomisk tillväxt över tid.

Grogrunden för ny innovation är forskning samt små och medelstora företag (SME). Än idag har många forskare och företag inte hört talas om smart specialisering. Om de har hört om det så är det svårt att se sin egen nytta eller förklara hur de passar i sammanhanget. Smart specialisering riskerar då att vara en papperstiger. Det pågår i regional nivå arbete kring smart specialisering. En fråga är om de aktiviteterna är grundade på smart specialisering, eller om man rider motiveringar på saker som ändå skulle ske från pågående initiativ som folk och företag ändå tänkt göra. Vilket är förståeligt, man måste börja någonstans och smart specialsering är så mångfacetterad av det ger gråa hår när man ska försöka tänka på allt, och inte minst skapa aktiviteter. Det är mycket arbete över lång tid. Men vi måste börja någonstans.

Därför är en stabil grund för smart specialisering att skapa aktiviteter initierade av folk och företag. Det blir då en lokal angelägenhet och har ett naturligt driv eftersom det finns egenintresse. Platsbaserad innovation. Utgå från vad vi har och gör det bästa av det.

Smart specialisering hjälper sedan oss att ha siktet på horisonten. Vad vi än gör så måste vi styra i rätt riktning så att vi alla styr åt samma håll.