Ett litet möte med internationell framtid

Genom Leader Folkungaland har vi ett mikrostöd. Syftet är att undersöka om det finns lokala tankar och företagande kring digitalisering som kan främjas av internationella kontakter. Pandemin har gjort att fysiska möten varit svårplanerade. Efter en del velande av Mikael så bestämdes med några dagars utlysning genom nyhetsbrev, Faceboksidorna för Ulrikaringen och gruppen ”Reklam i Ulrika” att ha öppet möte på Stenåkra. Det blev en intressant matchning mellan de fyra deltagarna.

Göran Rydell från Strumpboden delade återigen med sig av sina lärdomar kring hur lokala aktörer kan dela information och idéer genom informella träffar. Bra exempel på att företagare kan stötta varandra. Som exempel har vi morgonfrukost på Café Columbia (läs mer här).

Mikael Syväjärvi berättade när han började med foto och text 2005 strax efter att han flyttat till Åsarp, bland annat för regionala gratistidningar. Sedan februari arbetar han helt från sitt hem mot aktörer i hela världen kring innovationsutveckling och deltar i EU projekt med kunskapsuppbyggnad.

Ia Haag berättade om sin Stick- och Virkstuga. Ett intresse sedan runt 6 år ålder. Det visade sig att Ia har tänkt importera garn och virkade produkter från Thailand och Indien, men fraktkostnaderna gör det svårt. Ashutosh Tiwari från Stenåkra Business and Competence Center berättade att hans vänner och kollegor från Indien brukar skicka paket upp till 20 kilo för tusenlappen. Ashutosh kände även till regioner där de gör garn. Grupperingen diskuterade kring ett eventuellt upplägg. Det finns många på landsbygden som inte har arbete och samtidigt är duktiga på virkning. Ett upplägg kan vara att skapa samarbete där kvinnor i Indien gör produkter på uppdrag av IA. De kan sedan skickas med godtagbar fraktkostnad och det blir win-win för alla. Ashutosh skulle kolla med sitt nätverk kring detta. Han är själv uppvuxen på landsbygd i Indien. Gör gärna ett besök på Ias Facebooksida Ias Stick- och Virkstuga.

Vi var få men det blev en oväntad träff som hittade naturliga knytpunkter med Ia och Ashutosh. Med tiden kommer fler möjligheter uppenbara sig när vi är fler som har utbyte om tankar och idéer. Därför blir oformella möten en mer viktig möjlighet än vi ofta tänker på. Mer fika med andra ord! Vi planerar ännu en träff innan jul. Skicka en rad via epost så planerar vi in tillsammans.

Första internationella kopplingarna för affärsmöjligheter för bredare grepp på företagande i Ulrika