Arbetspraktik, Praktisk kompetensutveckling

Vi har öppning för att ha praktik kring vätgas, landsbygdsutveckling, digitalisering, etc. Främst för någon som är arbetslös och intresserad av arbetspraktik. På distans går bra.

Målet är att praktikaktiviteter relaterat till pågående projekt ska leda till nya projekt, och därmed ny finansiering.

Projekten handlar mycket om att initiera nya aktiviteter. Spännande saker och mycket framtidspositionering.

Kontakta Mikael Syväjärvi, 0763-191305; mikael@alminica.se