Lärdomar mellan ”systerorter”

I juni har ett samarbetsöverenskommelse signerats mellan två personer som båda är entreprenörsdrivna och engagerade att bygga samhälleliga ekosystem.

Albert Moyo (som håller till i Charigwati Village, Mayambara, Seke Communal Lands, Zimbabwe) har bott i Sverige och verkat vid SLU (statens lantbruksuniversitet). Albert har återvänt till Zimbabwe och har intresset att bygga upp sin ort och landsbygd. Sedan ett par år har Mikael Syväjärvi varit aktiv inom Ulrika och dess landsbygd med flera av frågorna som återfinns på Ulrikaringens hemsida. De har nu skrivit en överenskommelse om utbyta samarbete och idéer. Det är en första början till nya möjligheter.

”To have an aim to establish mutual exchange between ecosystems and actors related to rural and digitalization , for example between the town of Ulrika and its countryside area in Sweden with the City of
Chitungwiza and Seke Communal areas in Zimbabwe.”

Det finns olika idéer som dykt upp, allt från utbyta av hantverk till mer forskningsmässiga inslag.