Digitalisering och frihet som möjliggörare – Ulrika, Sverige, Indien och övriga världen

Den 15:e augusti firade Indien 75 år som fri nation. I landets framtida utveckling ingår digitalisering som en nyckel. Indiens president sade i sitt tal på självständighetsdagen att det digitala Indien skapar grunden för en kunskapsekonomi. Den nationella utbildningspolitiken förbereder den framtida generationen för nästa steg av den industriella revolutionen. Samtidigt återkopplar den industriella revolutionen med Indiens arv.

Historia och tradition möter framtiden. Skapar ett sammanhang. Vi kan inte skapa nytt utan att förstå vad vi gjort och vår historia.

Vi måste utgå från vad vi har. Det är därför ekosystemet genom Ulrikaringen pratar om platsbaserad innovation. Det är en aktiv del i regional utveckling genom smart specialisering. Vi ingår även om vi inte tänker på det dagligen. För landsbygdsutveckling är det onekligen så att vi måste förstå sammanhangen kring smart specialisering. Starta från våra egna värden och bygga vidare.

Mahatma Gandhi återupptäckte våra gamla värderingar för modern tid. Gandhi förespråkade decentralisering (vilket kan tolkas som att utgå från det lokala och samverka globalt) och makt till folket (tänk: vi lokalbor bestämmer själva vad vi tror på för framtiden). Det finns kopplingar med Indiens tänk.

Under de tre senaste åren har indiska aktörer etablerat sig genom Stenåkra som nu är ett affärs- och kompetenscentrum som utgår från Ulrika och samarbetar med aktörer över hela världen. Vi har en förstudie där vi försöker förstå intresse av lokalbor om digitalisering och nå ut internationellt.

Som en sömnig kulturbärare i Ulrika har vi Indoscandic Organization. Pandemi och brist på tid har gjort att kulturaktiviteterna har inte haft prioritet. Det dagliga brödet måste in först. Bertil Andersson är en av de första som 2020 fick Gandhipriset av Indoscandic Organization för sina gärningar för samhälle och människor. Vad är mer lämpligt än att Bertil hissade Indiens flagga på självständighetsdagen, och vi knöt starkare band för att framtida utveckling i Ulrika och vi gör våra val grundat från den frihet vi känner tillsammans.