Forskningsinfrastruktur i Ulrika

En tanke med forskning som sker i Institute of Advanced Materials är att koppla ihop med lokala möjligheter. Lokalt och internationellt. En sådan är att utvärdera restprodukten i Tostebo Värmeverk. Det biokol som blir kvar efter förbränning kan användas till annat, kanske nanoteknik. Materialegenskaperna utvärderas nu i samarbete med olika aktörer i Korea och Indien.

I dagarna anlände utrustning för institutets egna experimentella arbeten. Under våren har fem stycken rum färdigställts och ska inhysa olika typer av utrustningar för att karakterisera och utvärdera nanomaterial och molekylära material. Syftet är att skapa teknik från små dimensioner mot energi och miljö. Nästan 60 utrustningar med 4900 olika delar anlände under fredagen. Tillsammans bildar lab och utrustning en unik infrastruktur som ska vara tillgänglig för forskare i Ulrika och forskare som kommer på besök.

Labutrustning som anlänt och ska sättas ihop till en infrastruktur för nanomaterial och molekulära material mot medicinska tillämpningar, energi och miljö.