Betaltjänster och övrig service i Ulrika med omnejd

Länsstyrelsen och Linköpings kommun undersöker behov kring betaltjänster och övrig service.
Grundläggande betaltjänster är tjänster för privatpersoner att ta ut kontanter och betala räkningar, samt för företag och föreningar att sätta in dagskassor på bankkonto.
Länsstyrelsen kartlägger hur behovet faktiskt ser ut, vilka behov som finns och om några insatser kan behövas.

Har ni behov eller tankar kring detta? Skicka över så vidarebefordrar vi till Länsstyrelsen.

Samverkansmöte 25 maj med information från Länstyrelsen