Några tankar om skog och framtid

Här kommer några reflektioner om olika idéer för framtiden. Det betyder inte att de kommer att genomföras. Men de fungerar för att väcka ideer och skapa underlag för nästa tankar efter att man vägt för och emot.

Först lite bakgrund. Stenåkra förvärvades 2019 och inhyser International Association of Advanced Materials (IAAM). Det är en svensk ideell förening kring forskning inom avancerade material och har 50000 medlemmar över 125 länder. Utbyte sker främst genom möten vid konferenser och andra mötesplatser. Arne, Micke och Stefan har byggt om och det har blivit en stor hjälp att omforma värdshuset från tidigare aktivitet till mer affärscenter. Det är en byggnad gjord för verksamhet, och inte minst har Bertil varit drivande för Stenåkra.

I Ulrika finns Tostebo Värmeverk som nyttjar träflis och drivs av Arne. Han är intresserad av energi och miljö, och det har blivit olika diskussioner kring det. Tanken föddes om vi kan studera processen, lära oss och skapa nya sätt att tänka och agera. Hur skog används, kan askan användas till nanoteknik, digital tvilling av uppvärmning, etc. Vi kan koppla internationella forskare kring det och på så sätt få nya infallsvinklar. Dessutom kan aktörer i olika länder lära av varandra eftersom förutsättningarna är inte samma. Olika skapar nytt. Här fick Institute of Advanced Materials (genomförande partner till IAAM) kontakt med aktörer om tolka satellitbilder och skapa affär genom kolkrediter. Exempelvis en bank kan ha aktiviteter som släpper ut koldioxid, men kompenserar genom att investera eller stödja kring skog.

Under 2022 kom Alminica AB i kontakt med Winniio AB som är expert på digitala tvillingar. En digital tvilling är en avbild av något större. Som en stad. Gör en digital bild av en stad med all data så kan man ändra och prova i den digitala tvillingen. Det är ju lite kostsamt att göra samma övningar i en riktig stad!

Winniio fick ett uppdrag i Växjö, digital tvilling med tre skolor och deras uppvärmning. Sensorer och styrsystem, inkludera hur många människor i rum, och lite annat. Tanken föddes, kan vi lära oss av det och tankeöva med Tostebo Värmeverk och Ulrika? Tack vare Jobbsprånget (praktik för utlandsfödda akademiker) kunde vi ha den övningen. Du kan se filmen på Ulrikaringens Youtubekanal eller läsa inlägget (där även filmen finns).

Digital tvilling kring smart värmesystem

Ulrika har nu olika aktörer som bildar ett innovationsekosystem. Kan vi koppla det lokala med det internationella? Tanken föddes att lära av varandra. Sagt och gjort, vi hittade en utlysning inom Interreg Baltic Sea Region och bildade ett projektförslag. En partner där är från Lettland och driver affärer genom satellitbilder, AI och skog.

Summa summarum, kan vi använda dessa långa kopplingar till att skapa initiativ för framtiden? Det passar inom det som Europeiska Kommissionen driver som Placed Based Innovation. Skapa affär från det som vi har. Vi har en hel del i Ulrika med landsbygd. Sedan är det upp till människor att samarbeta och driva på utveckling. Hör av dig om du är intresserad. Inget är bestämt, utan mycket handlar om vilka som samarbetar och vilka intressen de har. I Ulrika med omnejd, externa svenska aktörer eller individer, eller utländska. Då dyker det upp idéer och ofta passar de ihop på ett eller annat sätt nu eller senare!

/Mikael