Digital tvilling och smartare landsbygd

Digitalisering innebär många olika aspekter. Grunden är att skapa affärsnytta på något sätt. Internet är en digital möjlighet. Det ligger nåra tillhands och kan genomföras redan idag.

För andra saker får man försöka tänka framåt. Hur kan det se ut?

Ta exempelvis den smarta staden som många pratar om. Hur ser det ut för oss? Vi har nära samarbete med Winniio AB som är expert på digitala tvillingar. De har under senaste året skapat en digital tvilling av tre skolor i Växjö och deras uppvärmning. Genom att ha sensorer i rummen och mäta av olika parametrar så skapas en digital möjlighet av att kontrollera många saker på olika sätt. I förlängning blr en digital tvilling ett sätt att se det som varit, är idag och även i framtiden.

Sally Tareq har varit i projektet och samarbetat med Alminica om en tankeövning om hur vi skulle kunna göra det i Ulrika med Tostebo värmeverk..