Knyta kompetens digitalisering och innovation för vidare utveckling

Vi gör nu en satsning för att attrahera kompetens inom digitalisering och innovation. Den 27:e september började en första praktikant hos Alminica AB genom Jobbsprånget. Det kommer fler praktikanter och under kommande tid så kommer vi presentera deras kompetensområden och hur det matchar idéer kring utveckling i Ulrika landsbygd.

Är kompetens intressant för er? Vi kommer ha fler kompetensinitiativ och behöver knyta mot behovsområden.

Kompetensbehov är allt ökande. Läs mer om IVAs FoU-barometer för 2021 som visar att grön omställning kräver ny kompetens.