Attraktiva livsmiljöer (projektförslag)

Aktörer i Ulrikaringen har skickat in ansökan kring attraktiva livsmiljöer (Vinnova). Låter det intressant? Hör av er så bollar vi!

Projektet skapar en samdesign av cirkulärt nyttjande av skoglig råvara i förbränningsprocess och digital testbädd genom ett lokalt värmeverk mot smartare samhälle. Kompetens- och aktörssamlande funktion sker genom en fastighet som under pandemin byggts om till Stenåkra Business and Competence Center. Syftet är att skapa attraktiv livsmiljö på landsbygden där boende förenas med arbete (internationell teknikutveckling). Målet är att skapa synergier kring cirkulära material och processer, nyttja internationell kompetens för globala affärer, införliva digitalisering mot sammankopplat samhälle. Det främjar lokala näringsutveckling genom värmeverket som testbädd.

Samdesign ges av digitalisering och cirkuläritet i värmeprocess.
Digitalisering:
Värmeverket värmer fastigheter i samhället. Genom sensorer skapas en digital optimering.
Testbädd inkluderar hänsyn till väder, antal personer i rum, etc. En digital tvilling. Ett första steg till det smarta samhället.

Cirkulär förbränningsprocess: Värmeverket använder råflis. Andra länder har annan typ av trä, andra energihalter. Genom att studera förbränningsprocessen fås nya infallsvinklar och
användningsområden. Askan kan användas för mer än sprida på fält, ex.vis. vattenrening där kol används.

Idag sker förbränningsprocessen med råflis. I framtiden kan andra energiomvandlingar från
skoglig råvara nyttjas. Den internationella dimensionen förmåga att möta framtiden med rätt
kompetens. Bred samhällsnytta skapas eftersom olika aktörer involveras (skogsägare, innovationsutvecklare och deras företag, VVS, elektriker, fastighetsentreprenörer, efterfrågan lokala servicetjänster etc). Då kan fler människor och familjer arbeta och bo i en attraktiv livsmiljö.