Rörlighet för innovation, lärande och kunskapsutbyte 2021

Arbetar du med innovation och kunskapsöverföring? Inom forskningsmiljö eller annan större organisationstillhörighet? Intresserad av utbyte med ett initiativ av enskild aktör som bygger ett internationellt ekosystem? Med den särskilda vinklingen att ekosystemet grundas på leva och arbeta på landsbygd mot världen genom digitaliseringens möjligheter?

”Rörlighet för innovation, lärande och kunskapsutbyte 2021” är en intressant utlysning från Vinnova. Läs mer här.

I Ulrika finns ett initiativ som baseras på enskilda aktörer som bildar ett kluster. Innovationsutveckling, kunskapsöverföring, internationell höjd och samarbeten.

Detta växer fram av egen kraft och vi anpassar oss till våra idéer och vad som verkligheten erbjuder. Det finns med andra ord en plan, men vi är medvetna om att vi måste anpassa plan så vi följer aktörer, engagemang, nya öppningar, etc.

Utlysningen ger en möjlighet att finansiera deltid över en viss period. Det kommer blir bra utbyte mellan oss. Naturligtvis kommer detta resultera i fler idéer och hur finansiera vidare.