Första kursen från Stenåkra Business and Competence Center

Tidigare veckan så genomfördes första föreläsningen i en kurs från Stenåkra Business and Competence Center. Ulrika har härmed internationell utbildning mot aktörer i hela världen som är intresserade av att vidareutbilda sig. De flesta deltagarna i premiärkursen (fler kommer) är forskarstuderande, och några är seniora forskare.

Under de senaste månaderna har Institute of Advanced Materials skrivit samarbetsavtal med flera universitet (främst i Asien) och kommer nu bygga upp en utbildningsaktivitet. Det moderna sättet är att utbilda sig online och på så sätt bredda sitt kunnande mycket mer effektivt än att läsa på lokal plats och med begränsade antal platser för deltagare.

Detta är en stor möjliggörare som kan skapa oväntade utvecklingar när man har utbyte i kurser. I mars genomförde International Association of Advanced Materials den första fysiska konferensen för forskare. Konferenserna har genomförts under mer än 10 år och har visat sig bygga nya kontakter och samarbetsmöjligheter.

Tanken är att deltagare från konferenser och kurser ska komma i grupper till Ulrika och medverka vid fokuserade workshops och kurser relaterat till forskning och innovation från avancerade material.