Välkommen Dr. Ahmad

För en tid sedan sökte Institute of Advanced Materials en systemförvaltare. Vi välkomnar Dr Ahmad. Han har stor erfarenhet av att sätta upp olika IT-system, inte minst för publicering och vetenskapliga data. Det traditionella vetenskapliga att publicera i etablerade tidskrifter är inte effektivt för nyttiggörande. Det nya inom forskning är att ha egna publiceringsplattformar. Då når man fler intressenter lokalt. Det är där det finns entreprenörer och innovationsintresserade. Dr Ahmad kommer även att vara tillgänglig för olika lokala projekt.