Välkommen Robert

Vi välkomnar Robert Pilemalm till projektområdet digitalisering på Ulrika landsbygd och skapa nyttiggörande genom internationell samverkan.

Robert är disputerad civilingenjör och civilekonom. Han har erfarenhet av forskning inom materialvetenskap och har forskat kring olika materialegenskaper av tunna filmer. Genom forskningen har Robert drivit olika projekt tillsammans med svenska industriföretag och han är nu fortsatt intresserad av att utvecklas inom projektledning. För att arbeta med internationella samarbeten kring digitala plattformar har Robert vidare värdefull internationell erfarenhet från ett studieår i Österrike och har som volontär undervisat barn i Kenya.

Är ni intresserade av utbyta lärdomar kring detta så kontakta någon av oss. Vi kan lära oss av varandra, inspireras och bygga nytta i regionen på olika sätt som bara uppstår när man delar information och tankar framåt.

Connecta gärna med Robert på LinkedIn.